Photomaniacs.ro
libris.ro
Despre prelucrarea datelor personale

Din data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora (numit GDPR sau Regulamentul) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Va asiguram ca www.photomaniacs.ro prin SC NETVision SYstem SRL (numita si 'Compania' sau 'Societatea') va continua sa prelucreze datele personale ale utilizatorilor/utilizator/clientilor doar in scopuri bine definite si doar in cazul in care utilizator/clientii si-au exprimat optiunea pentru acest lucru.

1. Ce sunt datele personale si cum le obtinem?
Datele personale sunt acele informatii prin care un utilizator/client poate fi identificat in mod direct sau indirect. NETVision System SRL (www.photomaniacs.ro) poate obtine aceste date astfel:

 • Direct de la utilizator/client
  Sunt de regula acele informatii furnizate la inceputul colaborarii prin completarea si trimiterea unui formular de contact/solicitare de informatii, un SMS, un e-mail sau o scrisoare sau alte evidente ale unui contact cu noi reprezinta modalitatile prin care obtinem date personale.
 • Automat
  In anumite situatii, NETVision System SRL poate colecta datele utilizatorilor/utilizator/clientilor si prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin: intermediul cookie-urilor, atunci cand utilizator/clientul interactioneaza cu bannerele, reclamele si/sau aplicatii mobile realizate de noi, cand viziteaza site-ul web.
  Datele astfel colectate pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numarul de identificare al dispozitivului mobil folosit, locatia geografica, adrese URL de redirectionare, informatiile despre actiunile intreprinse sau despre interactiunea cu Compnaia.
 • Din surse externe
  Pentru oferirea de produse si servicii, NETVision System SRL poate obtine date personale si din surse precum: agregatori de date terti, parteneri sau asociati (daca ati acordat permisiunea acestora de a a face schimb de informatii cu noi in ceea ce priveste informatiile cu caracter personal), surse publice si site-uri de retele sociale ale unor terti, platforme online (daca exista acordul utilizator/clientului ca datele sale personale sa fie comunicate catre NETVision System SRL).

2. Ce date personale prelucram?
Tipurile de date pe care le putem avea daca este cazul:

 • Numele, adresa, codul numeric personal (atunci cand ni-l furnizati in mod voluntar), numarul tau de telefon fix si/sau mobil, si adresa de e-mail.
  Aceste date sunt necesare in cea mai mare parte pentru: raspunsul la anumite solicitari, identificarea mesajelor, livrarea premiilor castigate in cadrul concursurilor
 • Datele privind locatia
  O locatie poate fi derivata din adresa IP sau din date cum ar fi codul postal sau numele unui oras;

3. Temeiul juridic al prelucrarii
Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra este:

 • contractul de furnizare sau prestari servicii, proces verbal de predare-primire la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract (la castigarea unui premiu);
 • indeplinirea unei obligatii legale;
 • interesul legitim al Societatii

4. De ce prelucram datele personale?
Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a va oferi diverse informatii care va pot fi utile (participarea la concursurile organizate)
Pentru ca este un interes legitim care nu lezeaza drepturile utilizator/clientului, NETVision System SRL va prelucra datele personale cu scopul de a:

 • pentru a solicita feedback cu privire la experienta utilizator/clientului sau pentru a evalua gradul de satisfactie al acestuia
 • crea si mentine conturile de utilizator/client
 • imbunatati experienta in cadrul site-ului, prin evaluarea numarului de utilizatori care il acceseaza sau utilizeaza

Doar daca exista acordul in acest sens, NETVision System SRL. va prelucra datele personale pentru a va informa cu privire la:
 • oferte, promotii sau evenimente speciale
 • in scop de marketing
Nu desfasuram activitati de creare de profile si protejam copiii prin continutul decent si adecvat oricarei varste al site-ului nostru. Verificam, prin mijloacele de care dispunem in mod rezonabil, ca cei care ne contacteaza si ale caror date personale pot astfel ajunge in grija noastra sa aiba peste 18 ani.
NETVision System SRL nu prelucreaza date care pot fi considerate sensibile. Asfel, nu solicitam sub nici o forma date biometrice sensibile, informatii bancare, date privind starea de sanatate, date cu privire la istoricul juridic, informatii privind convingerile politice, religioase sau orice alte informatii de natura confidentiala in legatura cu utilizator/clientii si utilizatorii produselor si serviciilor noastre.

5. Pot fi prelucrate datele tale personale de catre terti?
In cazul in care utilizator/clientul isi exprima acordul in acest sens sau exista un interes legitim in ceea ce priveste utilizarea datelor sale personale, NETVision System SRL va putea comunica aceste date catre terti.
NETVision System SRL poate insa comunica datele personale ale utilizator/clientului unor terte parti, in urmatoarele situatii si catre urmatoarele entitati:

 • furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea produselor si prestarea serviciilor (de transport si curierat, prestatorii de servicii de tip call center);
 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);
 • contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, servicii de generare, livrare si administrare facturi si/sau date salarizare, consultanti financiari)
 • furnizorii Societatii implicati in mod direct/indirect in procesul de marketing si promovare
Mentionam ca folosirea imputernicitilor/tertilor este justificata de ratiuni de business, pentru a putea oferi servicii specializate, profesioniste si ca limitam la strictul necesar si justificabil cantitatea si tipul de date transmise catre terti.
Alte entitati care pot fi implicate in gestionarea datelor sunt: entitati implicate in marketing precum Google Analytics si Facebook. Site-ul nostru nu vinde datele utilizatorilor/utilizator/clientilor catre alte entitati. Pentru a-ti prezenta informatii utile, folosim date pe care dezvoltatorii de aplicatii ni le ofera cu privire la activitatea ta de navigare pe site-ul nostru. Pentru detalii privind utilizarea de cookie-uri, va rugam sa vizitati sectiunea dedicata acestul subiect.
Ca regula, NETVision System SRL nu va comunica datele personale ale utilizator/clientului unei terte parti care intentioneaza sa le utilizeze in scopuri de marketing direct, cu exceptia cazului in care exista acordul utilizator/clientului in acest sens.

6. Cat timp pastram si prelucram datele personale?
Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea. In cazul in care legea nu prevede altceva, datele d-voastra vor fi arhivate pe o perioada de 5 ani dupa expirarea relatiei contractuale.

7. Care sunt drepturile utilizatorilor/utilizator/clientilor cu privire la prelucrarea datelor personale si cum pot fi ele exercitate?
Regulamentul confera persoanelor carora li se prelucreaza date personale o serie de drepturi specifice in ceea ce priveste protectia datelor, iar SC… asigura un mediu care faciliteaza exercitarea .

 • Dreptul de informare /acces - inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la informatiile privind modalitatea in care sunt prelucrate aceste date.
 • Dreptul de retrage a consimtamantul - Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.
 • Dreptul la portabilitatea datelor - se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent de catre noi si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie - vizeaza dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrari efectuate in baza consimtamantului expres, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare - se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - inseamna ca aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada necesara verificarii corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea.
 • Dreptul de a depune o plangere - plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa ne contactati, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate - puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.

8. Cum protejam datele personale si ce se intampla in cazul unui incident? NETVision System SRL aplica masuri de siguranta adecvate pentru a asigura securitatea datelor personale ale utilizator/clientului. Pentru a garanta siguranta datelor personale, NETVision System SRL. a implementat o serie de masuri de securitate care sunt in conformitate cu standardele industriei. Acestea nu acopera acele date personale pe care utilizator/clientul alege sa le comunice in spatii publice online sau offline. De asemenea, am stabilit proceduri si regulamente interne privind limitarea circulatiei datelor personale, precum si pastrarea si arhivarea acestora. Am limitat numarul de operatori catre care am externalizat o parte a serviciilor noastre, precum si tipul de date personale care pot fi transmise catre acestia la un minimum. Platformele si sistemele in care stocam date in format electronic sunt protejate prin intermediul programelor antivirus si cu parole. Site-ul www.photomaniacs.ro detine certificat SSL. In cazul unui atac cibernetic avand ca scop furtul sau vandalismul si care ar putea conduce la dezvaluirea sau compromiterea datelor, SC … se obliga sa ia toate masurile necesare pentru documentarea si remedierea incidentului si pentru limitarea consecintelor. De asemenea va informa despre incident atat utilizatorii, cat si Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor in termen de maxim 72 ore din momentul in care am aflat de producerea incidentului.

9. Cum ne puteti contacta?
Datele companiei noastre sunt:
S.C. NETVision System SRL
Reg. Com.: J40/9860/2003
CIF RO15602306
Sediu social: Bdul 1 Mai, sector 6, Bucuresti

Daca aveti intrebari sau orice fel de solicitare in legatura cu datele dumneavoastra personale, ne puteti contacta:

 • - pe email la adresa office@net-vision.ro
 • - pe mobil/sms la 0721 376186